PayPal
 

 

 

 

 

 

 

同时亦获得美国食品与药物管理局(FDA)注册,注册编号14568446856

 

所有产品均在香港GMP(生产质量管理规范认可)生产厂房包装;通过严格质量监控及安全检定,保证安心食用。

 

 

 


主页 | 浏览产品 | 联络我们 | 条款及细则 |